Kashmir SPA
Strona główna KARIERA

KARIERA

Kashmir SPA zachęca wszystkich, dla których świat kosmetyki, fryzjerstwa, masaży i wellness to pasja, do rozpoczęcia pracy w naszym SPA. Poszukujemy osób pełnych entuzjazmu, którzy odnajdując przyjemność i satysfakcję w pracy z ludźmi, przyczynialiby się tym samym do utrzymania wysokiej jakości usług i zadowolenia Klientów odwiedzających nasze SPA.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą w Kashmir SPA, prosimy wysłać swoje CV na adres e-mail: biuro@kashmirspa.com.pl.

AKTUALNIE REKRUTUJEMY NA STANOWISKO MANAGERA.

Praca od 1.02.2022.

Szukamy osoby zmotywowanej, zdyscyplinowanej, uczciwej, potrafiącej pracować pod presją czasu i dobrze radzącej sobie ze stresem.

 

Od kandydata/ kandydatki wymagamy:

 • * dyspozycyjności
 • * znajomości branży beauty
 • * wykształcenia wyższego
 • * dobrej organizacji pracy
 • * samodzielności i pracowitości
 • * kreatywności
 • * komunikatywności
 • * wysokiej kultury osobistej
 • * umiejętność obsługi komputera i pakietu Ms.Office

 

Do obowiązków managera będzie należeć:

 • * pilnowanie bieżących zamówień i dostaw
 • * współpraca z pracownikami
 • * organizacja eventów dla klientów SPA
 • * opieka nad Kashmir SPA w Ostrowie i Kashmir Beauty Room w Kaliszu
 • * rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów
 • * obsługa klientów SPA
 • * wprowadzanie faktur do systemu
 • * reprezentowanie firmy na wydarzeniach i eventach oraz podczas spotkań biznesowych
 • * szybkie i skuteczne reagowanie na bieżące problemyProsimy również o zawarcie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji oraz zachowanie moich danych osobowych przez Debest sp. z o.o. także po zakończeniu rekrutacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych w Debest sp. z o.o. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana”.

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Debest sp. z o.o. dla potrzeb prowadzonej rekrutacji. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana”.


Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami.

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Debest sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Topolowej 54;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje (na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) , a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zachowanie przez Debest sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji- również dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które będą przeprowadzone w Debest sp. z o.o. (na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a RODO);
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Debest sp. z o.o. prowadzący rekrutację;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub do chwili ustania prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Debest sp. z o.o.;
 6. Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia umowy o pracę;
 8. W odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych.”Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Kashmir SPA.

Oferta specjalna