Kashmir SPA
Strona główna Regulamin sauna

Regulamin sauna

Regulamin korzystania z sauny i łaźni parowej

 

 1. Przed wejściem na teren Kashmir SPA (w tym strefy wellness) Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie internerowejKashmir SPA. Z chwilą wejścia na teren obiektu Kashmir SPA Klient potwierdza zapoznanie się z nim i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Wizytę w strefie wellness należy wcześniej zarezerwować kontaktując się z recepcją Kasmir SPA. Ostatnią rezerwację na wejście do strefy wellness można dokonać do godziny 18.30. Po godzinie 19.00 pracownik Kashmir SPA ma prawo odmówić wpuszczenia Klientów do strefy.
 3. Przed wejściem do sauny i łaźni parowej należy zapoznać się z regulaminem.
 4. W strefie wellness jednocześnie może przebywać maksymalnie 10 osób.
 5. Strefę wellness można zarezerwować na wyłączność po wcześniejszej rezerwacji i uzgodnieniu terminu z pracownikiem Kashmir SPA.
 6. Do strefy wellness należy przyjść zawsze kilkanaście minut wcześniej, zapoznać się z regulaminem.
 7. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 8. Wszelkich regulacji urządzeń sauny w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 9. Z sauny i łaźni parowej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 10. Z sauny i łaźni parowej mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 11. Osoby przebywające w saunie i łaźni parowej deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 12. Zobowiązuje się użytkowników sauny i łaźni parowej do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 13. Zaleca się korzystanie z sauny dwa razy w tygodniu dla poprawy wydolności organizmu.
 14. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 15. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 16. W strefie wellness należy poruszać się w szlafroku lub ręczniku oraz klapkach. Na teren łaźni i do sauny należy wchodzić boso.
 17. W saunie i łaźni parowej nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 18. W saunie i łaźni parowej należy zachować spokój i ciszę.
 19. Do sauny i łaźni parowej zabrania się:
  • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych (dopuszczalne w łaźni parowej),
  • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
  • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • wnoszenia napojów alkoholowych,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • palenia tytoniu,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 20. Po pobycie w saunie i łaźni parowej nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 21. W razie złego samopoczucia w saunie i jacuzii należy bezzwłocznie nacisnąć czerwony przycisk alarmowy.
 22. Nie zaleca się korzystania z sauny i łaźni parowej osobom:
  • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
  • osobom z chorobami krążenia,
  • osobom chorującym na cukrzycę, tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje, stany astmatyczne
  • osobom nietrzeźwym,
  • kobietom ciężarnym, karmiącym
  • kobietom w czasie menstruacji.
 23. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 24. Korzystanie z sauny i łaźni parowej jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 25. Kashmir SPA nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
Oferta specjalna